Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Regulaminy

Aneks nr 1 do Regulaminu Pracy


Data dodania: 2023-09-15 08:46:16
Autor: Beata RosaData dodania: 2022-01-31 10:39:22
Autor: Sylwia BenauerData dodania: 2022-01-31 10:34:12
Autor: Sylwia Benauer


Regulamin Rekrutacji Uczniów do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku na rok szkolny 2020/2021


Data dodania: 2020-02-26 09:06:53
Autor: Sylwia Benauer


Regulamin Rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23  im. Górniczego Stanu w Rybniku na rok szkolny 2020/2021


Data dodania: 2020-02-26 09:05:25
Autor: Sylwia Benauer


Regulamin świetlicy szkolnej


Data dodania: 2020-09-18 09:26:39
Autor: Sylwia Benauer


Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego


Data dodania: 2020-01-23 11:08:14
Autor: Sylwia Benauer


Regulamin Premiowania


Data dodania: 2020-01-23 11:07:24
Autor: Sylwia Benauer


Regulamin Pracy


Data dodania: 2020-01-23 11:06:08
Autor: Sylwia Benauer


REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJSZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI NR 23IM. GÓRNICZEGO STANU W RYBNIKU


Data dodania: 2020-09-18 09:29:38
Autor: Sylwia Benauer


RegulaminWewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieliw Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku


Data dodania: 2020-01-22 13:26:51
Autor: Sylwia Benauer


Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku obowiązujący od 01.01.2020r.


Data dodania: 2022-03-15 08:25:29
Autor: Sylwia BenauerData dodania: 2020-01-09 15:43:34
Autor: Sylwia BenauerData dodania: 2022-01-31 10:29:12
Autor: Sylwia BenauerData dodania: 2019-02-27 12:52:22
Autor: Sylwia BenauerData dodania: 2019-02-27 12:51:01
Autor: Sylwia BenauerData dodania: 2018-02-23 14:48:23
Autor: Sylwia Benauer