Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Sprawozdania finansowe
PDF (105 KB)

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019r.  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku Data dodania: 2020-01-24 12:04:17
Autor: Sylwia Benauer


PDF (525 KB)

Majątek Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku na dzień 31 grudnia 2018 rokuData dodania: 2019-06-17 19:47:25
Autor: Sylwia Benauer


Sprawozdania finansowe za 2018 rok:

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,7bcae02431632749b34c1fed8ec305c1,36


Data dodania: 2019-05-07 12:03:13
Autor: Sylwia Benauer