Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Mienie placówki

Rok zakończenia budowy szkoły 1902

Powierzchnia gruntu 7172 m2

Powierzchnia zabudowy 1080 m2

Powierzchnia użytkowa 2228,82 m2

Teren ogrodzony, wyposażony w instalację alarmową oraz całodobowy monitoring wizyjny z rejestracją.

Sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt komputerowy i projektory. 

Mienie placówki:

Wartość na dzień 31-12-2016 r.

Budynki i budowle:                                   2 003 462,92 zł.

Inne środki trwałe:                                     450 359,19 zł.

Pozostałe mienie o wartości do 3500zł.:    216 351,60 zł.

Razem:                                                   2 670 173,71  zł.