Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Mienie placówki

Rok zakończenia budowy szkoły 1902

Powierzchnia gruntu 7172 m2

Powierzchnia zabudowy 1080 m2

Powierzchnia użytkowa 2634,68 m2

Teren ogrodzony, wyposażony w instalację alarmową oraz całodobowy monitoring wizyjny z rejestracją.

Sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt komputerowy, projektory, tablice i monitory multimedialne. 

Mienie placówki:

Wartość na dzień 31.12.2021 r.

Budynki i budowle:                                                   4 126 426,96 zł.

środki trwałe powyżej 10 000,00 zł:                              590 583,63 zł.

Pozostałe środki trwałe od 3 500,00 zł do 9 999,00 zł:    126 590,47 zł.

Razem:                                                                 4 843 601,06  zł.