Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Zarządzenia Dyrektora
PDF (198 KB)

Zarządzenie nr 8/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 z dnia 18.09.2019r.

 

 Data dodania: 2020-01-22 13:53:50
Autor: Sylwia Benauer


PDF (3 310 KB)

Zarządzenie nr 35/2018/2019  Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu  w Rybniku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków z dnia 20.05.2019r.Data dodania: 2020-01-23 11:01:40
Autor: Sylwia Benauer


PDF (416 KB)

Zarządzenie nr 31/2017/2018 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku Data dodania: 2018-06-19 13:10:52
Autor: Sylwia Benauer


PDF (321 KB)

Zarządzenie nr 30/2016/2017 w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji i zmiany polityki bezpieczeństwa


PDF (217 KB)

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 30 – Procedura zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji


PDF (369 KB)

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 30/2016/2017 – Polityka bezpieczeństwa


DOC (28 KB)

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 30- karta oceny ryzyka w bezpieczeństwie informacji


PDF (198 KB)

Zarządzenie nr 24/2016/2017 w zmian składu Komisji Zdrowotnej


PDF (173 KB)

Zarządzenie nr 16/2016/2017 w sprawie zawieszenia zajęć


PDF (170 KB)

Zarządzenie nr 13/2016/2017 w sprawie uchylenia zasad polityki rachunkowości


PDF (127 KB)

Zarządzenie nr 7/2016/2017 w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016-2017


PDF (165 KB)

Zarządzenie nr 17/2015/2016 w sprawie zebrania z rodzicami


PDF (169 KB)

Zarządzenie nr 16/2015/2016 w sprawie konferencji klasyfikacyjnej śródrocznej oraz podsumowującej pierwsze półrocze roku szkolnego 2015-2016


PDF (190 KB)

Zarządzenie nr 15/2015/2016 w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej


PDF (167 KB)

Zarządzenie nr 14/2015/2016 w sprawie konferencji Rady Pedagogicznej


PDF (166 KB)

Zarządzenie nr 13/2015/2016 w sprawie szkolenia Rady Pedagogicznej


PDF (166 KB)

Zarządzenie nr 12/2015/2016 w sprawie konferencji Rady Pedagogicznej


PDF (257 KB)

Zarządzenie nr 11/2015/2016 w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości


PDF (164 KB)

Zarządzenie nr 8/2015/2016 w sprawie konferencji Rady Pedagogicznej


PDF (127 KB)

Zarządzenie nr 6/2015/2016 w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015-2016


PDF (254 KB)

Zarządzenie nr 5/2015/2016 w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych


PDF (162 KB)

Zarządzenie nr 4/2015/2016 w sprawie zebrania z rodzicami


PDF (163 KB)

Zarządzenie nr 3/2015/2016 w sprawie konferencji Rady Pedagogicznej


PDF (181 KB)

Zarządzenie nr 2/2015/2016 w sprawie organizacji pracy


PDF (161 KB)

Zarządzenie nr 1/2015/2016 w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego


PDF (169 KB)

Zarządzenie nr 26/2014/2015 w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Przyznawania Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 12 im. Górniczego Stanu w RybnikuData dodania: 2015-03-30
Autor: Sylwia Benauer


PDF (173 KB)

Zarządzenie nr 25/2014/2015 w sprawie polityki bezpieczeństwaData dodania: 2015-03-19
Autor: Sylwia Benauer


PDF (175 KB)

Zarządzenie nr 24/2014/2015 w sprawie oddelegowania nauczycieli do pracy w zespołach nadzorujących sprawdzian w klasie szóstejData dodania: 2015-03-04
Autor: Sylwia Benauer


PDF (163 KB)

Zarządzenie nr 23/2014/2015 w sprawie zebrania z rodzicami uczniów klas trzecichData dodania: 2015-03-03
Autor: Sylwia Benauer


PDF (164 KB)

Zarządzenie nr 22/2014/2015 w sprawie konferencji Rady PedagogicznejData dodania: 2015-03-03
Autor: Sylwia Benauer


PDF (164 KB)

Zarządzenie nr 21/2014/2015 w sprawie konferencji Rady PedagogicznejData dodania: 2015-02-23
Autor: Sylwia Benauer


PDF (186 KB)

Zarządzenie nr 20/2014/2015 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnejData dodania: 2015-02-23
Autor: Sylwia Benauer


PDF (269 KB)

Zarządzenie nr 19/2014/2015 w sprawie powołania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz powołania sośród członków przewodniczących tych zespołów w roku szkolnym 2014/2015Data dodania: 2015-02-20
Autor: Sylwia Benauer


PDF (172 KB)

Zarządzenie nr 18/2014/2015 w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnegoData dodania: 2015-01-29
Autor: Sylwia Benauer


PDF (168 KB)

Zarządzenie nr 17/2014/2015 w sprawie wprowadzenia aneksu nr 4 do Regulaminu Przyznawania Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 12 im. Górniczego Stanu w RybnikuData dodania: 2015-01-29
Autor: Sylwia Benauer


PDF (198 KB)

Zarządzenie nr 16/2014/2015 w sprawie prowadzenia dokumentacji szkolnej - dzienniki lekcyjneData dodania: 2015-01-27
Autor: Sylwia Benauer


PDF (165 KB)

Zarządzenie nr 15/2014/2015 w sprawie zebrania z rodzicamiData dodania: 2015-01-07
Autor: Sylwia Benauer


PDF (168 KB)

Zarządzenie nr 14/2014/2015 w sprawie konferencji klassyfikacyjnej śródrocznej Rady PedagogicznejData dodania: 2015-01-07
Autor: Sylwia Benauer


PDF (164 KB)

Zarządzenie nr 13/2014/2015 w sprawie szkolenia Rady PedagogicznejData dodania: 2014-12-29
Autor: Sylwia Benauer


PDF (166 KB)

Zarządzenie nr 12/2014/2015 w sprawie konferencji Rady PedagogicznejData dodania: 2014-11-19
Autor: Sylwia Benauer


PDF (166 KB)

Zarządzenie nr 11/2014/2015 w sprawie zminy w organizacji konkursów przedmiotowychData dodania: 2014-11-13
Autor: Sylwia Benauer


PDF (167 KB)

Zarządzenie nr 10/2014/2015 w sprawie zminy w organizacji konkursów przedmiotowychData dodania: 2014-11-04
Autor: Sylwia Benauer


PDF (163 KB)

Zarządzenie nr 9/2014/2015 w sprawie szkolenia Rady PedagogicznejData dodania: 2014-10-31
Autor: Sylwia Benauer


PDF (169 KB)

Zarządzenie nr 8/2014/2015 w sprawie organizacji konkursów przedmiotowychData dodania: 2014-10-08
Autor: Sylwia Benauer


PDF (249 KB)

Zarządzenie nr 7/2014/2015 w sprawie organizacji konkursów przedmiotowychData dodania: 2014-10-07
Autor: Sylwia Benauer


PDF (171 KB)

Zarządzenie nr 6/2014/2015 w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015Data dodania: 2014-09-12
Autor: Sylwia Benauer


PDF (181 KB)

Zarządzenie nr 5/2014/2015 w sprawiepowołania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego-standaryzacja zadań egzaminacyjnychData dodania: 2014-09-08
Autor: Sylwia Benauer


PDF (162 KB)

Zarządzenie nr 4/2014/2015 w sprawie zebrania z rodzicamiData dodania: 2014-09-01
Autor: Sylwia Benauer


PDF (163 KB)

Zarządzenie nr 3/2014/2015 w sprawie konferencji Rady Pedagogicznej


PDF (179 KB)

Zarządzenie nr 2/2014/2015 w sprawie organizacji pracy


PDF (161 KB)

Zarządzenie nr 1/2014/2015 w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015


PDF (115 KB)

Zarządzenie nr 22/2013/2014 z dnia 04.03.2014r.


PDF (133 KB)

Zarządzenie nr 21/2013/2014 z dnia 04.03.2014r.


PDF (137 KB)

Zarządzenie nr 20/2013/2014 z dnia 24.02.2014r.


PDF (118 KB)

Zarządzenie nr 19/2013/2014 z dnia 20.02.2014r.


PDF (124 KB)

Zarządzenie nr 18/2013/2014 z dnia 11.02.2014r.


PDF (121 KB)

Zarządzenie nr 17/2013/2014 z dnia 02.01.2014r.


PDF (116 KB)

Zarządzenie nr 16/2013/2014 z dnia 05.12.2013r.


PDF (117 KB)

Zarządzenie nr 15/2013/2014 z dnia 26.11.2013r.


PDF (116 KB)

Zarządzenie nr 14/2013/2014 z dnia 19.11.2013r.


PDF (115 KB)

Zarządzenie nr 13/2013/2014 z dnia 06.11.2013r.


PDF (119 KB)

Zarządzenie nr 12/2013/2014 z dnia 04.11.2013r.


PDF (117 KB)

Zarządzenie nr 11/2013/2014 z dnia 21.10.2013r.


PDF (117 KB)

Zarządzenie nr 10/2013/2014 z dnia 16.10.2013r.


PDF (120 KB)

Zarządzenie nr 9/2013/2014 z dnia 16.10.2013r.


PDF (117 KB)

Zarządzenie nr 8/2013/2014 z dnia 18.09.2013r.


PDF (116 KB)

Zarządzenie nr 7/2013/2014 z dnia 11.09.2013r.


PDF (125 KB)

Zarządzenie nr 6/2013/2014 z dnia 09.09.2013r.


PDF (118 KB)

Zarządzenie nr 5/2013/2014 z dnia 02.09.2013r.


PDF (116 KB)

Zarządzenie nr 4/2013/2014 z dnia 02.09.2013r.


PDF (132 KB)

Zarządzenie nr 3/2013/2014 z dnia 29.08.2013r.


PDF (114 KB)

Zarządzenie nr 2/2013/2014 z dnia 29.08.2013r.


PDF (120 KB)

Zarządzenie nr 1/2013/2014 z dnia 29.08.2013r.


PDF (131 KB)

Zarządzenie nr 11/12/13 z dnia 19.02.2013r. w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego w roku szkolnym 2012/2013


PDF (127 KB)

Zarządzenie nr 12/12/13 z dnia 25.02.2013r. w sprawie przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji w kuchni


PDF (153 KB)

Zarządzenie nr 13/12/13 z dnia 14.03.2013r. w sprawie powołania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz powołania spośród członków przewodniczących tych zespołów w roku szkolnym 2012/2013


PDF (125 KB)

Zarządzenie nr 14/12/13 z dnia 15.03.2013r. w sprawie konferencji Rady pedagogicznej


PDF (124 KB)

Zarządzenie nr 15/12/13 z dnia 03.04.2013r. w sprawie szkolenia dotyczącego instruktażu stanowiskowego PPOŻ


PDF (124 KB)

Zarządzenie nr 16/12/13 z dnia 11.04.2013r. w sprawie zebrania rodziców


PDF (161 KB)

Zarządzenie nr 17/12/13 z dnia 15.04.2013r. w sprawie kryteriów przy doborze pracowników do rozwiązywania umów o pracę (zwolnień), zastosowania ograniczonego wymiaru zatrudnienia lub przeniesienia na inne stanowisko pracy.


PDF (123 KB)

Zarządzenie nr 18/12/13 z dnia 24.04.2013r. w sprawie konferencji Rady Pedagogicznej


PDF (138 KB)

Zarządzenie nr 19/12/13 z dnia 19.03.2013r. w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości dla Gimnazjum nr 12 w Rybniku


PDF (123 KB)

Zarządzenie nr 20/12/13 z dnia 09.05.2013r.


PDF (121 KB)

Zarzązenie nr 21/12/13 z dnia 10.05.2013r.


PDF (123 KB)

Zarządzenie nr 22/12/13 z dnia 12.06.2013r.


PDF (0 B)

Zarządzenie nr 23/12/13 z dnia 12.06.2013r.


PDF (121 KB)

Zarządzenie nr 24/12/13 z dnia 12.06.2013r.


PDF (125 KB)

Zarządzenie nr 25/12/13 z dnia 10.06.2013r.


PDF (122 KB)

Zarządzenie nr 26/12/13 z dnia 28.06.2013r.Rejestr zmian:
CzasAutorOpis
2013-09-02 12:18:29Sylwia Benauer